Realizacja projektu zamiennego III Etapu obwodnicy Żor

2010-02-22 12:34

22 lutego 2010 r rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu zamiennego dotyczącego posadowienia nasypów w ciągu III Etapu Obwodnicy Żor. Projekt ten jest bardzo ważny dla układu komunikacyjnego miasta Żory, a przygotowany pierwotnie projekt nie umożliwiał rozpoczęcia robót ziemnych z uwagi na rozbieżności dokumentacji projektowej i rzeczywistych warunków zastanych na placu budowy.

Po weryfikacji warunków geologicznych i dodatkowych badaniach przeprowadzonych przez P.R. INORA sp. z o.o. został przez INORĘ przygotowany projekt, uwzględniający istniejącą sytuację gruntowo-wodną wraz z kompleksową analizą stateczności i deformacji konstrukcji. Planowany czas zakończenia robót budowlanych wyznaczono na grudzień 2010.

Dzięki szybkim i zdecydowanym decyzjom władz Żor oraz bardzo dobrej organizacji pracy Generalnego Wykonawcy robót, firmy PRUIM S.A., inwestycja jest realizowana w sposób sprawny, z uszczegółowieniem projektu wynikającymi dokładnie z warunków budowy i założeń Inwestora.

Wróć