Dreny pionowe

Dla osuszania terenów zapełnionych mułami i namułami stosujemy technologię z zastosowaniem geosyntetycznych pionowych filtrów osuszających.