Oczyszczalnie ścieków - zbiorniki retencyjne

Wykonujemy obliczenia inżynierskie oraz zapewniamy dobór odpowiednich materiałów geosyntetycznych przy projektowaniu oczyszczalni ścieków.