Kontakt z nami

Produkty

Produkty

Geosiatki

Są to materiały wykorzystywane do zbrojenia podstawy i skarp nasypów, zbrojenia warstw podbudowy, wykonywania zbrojenia nadpalowego oraz wielu innych typów wzmocnień gruntów.

Geokompozyty do nawierzchni bitumicznych

Służą jako warstwa wzmacniająco – zbrojąca wbudowywane są bezpośrednio pomiędzy warstwy bitumiczne.

Geotkaniny

Mają identyczne właściwości zbrojące jak geosiatki i dodatkowo z uwagi na własną strukturę spełniają funkcję separacyjną.

Siatki i maty antyerozyjne

Służą jako powierzchniowe zabezpieczenie skarp. Dodatkowo maty biodegradowalne stanowią naturalny nawóz dla roślin.

Geowłókniny

Geowłókniny Służą jako materiał filtracyjny (np. w systemach drenarskich), ochronny (np. jako zabezpieczenie geomembrany przed przebiciem), separacyjny oraz wzmacniający przy niewielkich obciążeniach.

Gabiony

Są wykorzystywane jako oblicowanie ścian oporowych oraz jako zabezpieczenia skarp.