Kontakt z nami

Wzmocnienie oraz odwodnienie powierzchni tras i placów hippicznych

Wzmocnienie oraz odwodnienie powierzchni tras i placów hippicznych

W toku projektowania placu hippicznego należy zwrócić szczególną uwagę, aby wody powierzchniowe były stale i szybko odprowadzane. Dlatego ważne jest, żeby nawierzchnia oraz warstwa nośna długotrwale spełniały swoją funkcję.

Trzeba zapewnić na stałe uniknięcia wymieszania gruntów warstwy nawierzchniowej
z warstwą nośną, utrzymując tym samym przez długi okres czasu trwałą grubość warstwy nawierzchni.

Proponowana przez nas technologia umożliwia całoroczne użytkowanie obiektu niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.