Kontakt z nami

Mury oporowe (systemy aktywne i bierne)

Mury oporowe (systemy aktywne i bierne)

Projektujemy konstrukcje aktywnych i pasywnych ścian oporowych z gruntów zbrojonych z oblicowaniem elementów betonowych. Istotą systemu jest wzajemna czynna współpraca ściany z prefabrykowanych elementów z gruntem zasypowym zbrojonym szeregiem warstw geosiatek, które kotwione są w elementach ściany. Tworzy to zespoloną konstrukcję ścianowo-gruntową, nazwaną ścianą aktywną. System „ścian biernych” to system, w którym za licem ściany z prefabrykatów wykonany jest samostateczny blok z gruntu zbrojonego, do którego kotwiona jest ściana licowa. W tym przypadku na ścianę licową nie działa parcie gruntu i jest ona oparta lub związana kilkoma poziomami zbrojenia z samostatecznym blokiem. Przy takim rozwiązaniu ściana z bloczków stanowi osłonę (pokrywę) bloku z gruntu zbrojonego.

Konstrukcja praktycznie pionowych ścian oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami jest możliwa dzięki zastosowaniu dostarczonych przez naszą firmę profesjonalnych szalunków przestawnych.