Kontakt z nami

Konstrukcja i remonty podtorzy tramwajowych i kolejowych

Konstrukcja i remonty podtorzy tramwajowych i kolejowych

Proponowane przez nasze Przedsiębiorstwo technologie zapewniają wzmocnienie i stabilizację konstrukcji podtorza oraz przystosowanie do przenoszenia dużych obciążeń i zwiększania prędkości pojazdów szynowych.

Przy projektowaniu kładziemy szczególny nacisk na to, ażeby uzyskać pełne odcięcie warstw konstrukcyjnych torowisk od niespójnego i ulegającego odkształceniom gruntu podłoża zwłaszcza w rejonie rozjazdów i linii położonych w wykopach i na nasypach.