Kontakt z nami

Profil firmy

Profil firmy

Współpracujemy z Inwestorami, wykonując projekty jak i przeprowadzając analizy sprawdzające projektów istniejących. Dla Projektantów i służb Nadzoru służymy konsultacją w zakresie specjalistycznych rozwiązań z geotechniki. Wykonawcom oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów napotykanych na etapie budowy.

Budownictwo drogowe

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Obiekty kubaturowe

Budownictwo hydrotechniczne

Budownictwo hydrotechniczne

Drogi szynowe

Drogi szynowe

Obiekty lotniskowe

Obiekty lotniskowe

Budownictwo inżynieryjne

Antyerozja

Antyerozja

Antyerozja

Antyerozja