Kontakt z nami

Odwodnienia - drenaż francuski

Odwodnienia - drenaż francuski

Projektujemy i zalecamy odwodnienia terenu drenażem francuskim, systemem zapewniającym wieloletnie, skuteczne i trwałe odwodnienie  terenu. W przeciwieństwie do tradycyjnych drenaży rurowych jest odporny na zamulenie, zapchanie i pęknięcie. Dren francuski składa się tylko z geowłókniny i kruszywa. Geowłóknina Fibertex® (o odpowiednich parametrach – kwalifikowana) dzięki swojej igłowanej strukturze pełni rolę filtra, co zapobiega migracji drobnych cząstek gruntu i nie dopuszcza do zamulenia drenu. Woda sączy się przez bardzo dużą ilość mikroporów w geowłókninie co sumarycznie daje większą, w porównaniu do rury perforowanej, ilość transportowanej wody.

Pierwszym etapem jest wykonanie wykopu o szerokości równej szerokości projektowanego drenu. Wykop wykonujemy na takiej głębokości, aby co najmniej 1/3 wysokości drenu znajdowała się poniżej głębokości przemarzania gruntu. Następnie układamy przycięte geotekstylia w kierunku pochyleń podłużnych. Zakładka powinna wynosić min. 30 cm. Aby uniknąć przesunięć pasm materiałów można przytwierdzić je do gruntu szpilkami z prętów ze stali zbrojeniowej gładkiej, wygiętych w kształcie litery “U”. Do prawidłowego wykonania drenu dysponujemy specjalnymi szalunkami przestawnymi o regulowanej szerokości.   

Tego typu odwodnienie można stosować przy odwodnieniu dużych powierzchni placów, boisk sportowych, parkingów oraz dróg dojazdowych, pasów startowych, i.in., gdzie zasadniczą sprawą dla długowieczności ustroju jest prawidłowy i niezawodny system odprowadzenia wody. Drenaże francuskie stosuje się do odwodnień liniowych budowli wodnych np. odpowietrzne drenaże zapór i wałów przeciwpowodziowych.