Kontakt z nami

Zabezpieczenia konstrukcji przed oddziaływaniem szkód górniczych

Zabezpieczenia konstrukcji przed oddziaływaniem szkód górniczych

Wykonujemy obliczenia inżynierskie dla posadowienia obiektów na obszarach aktywności górniczej do najwyższej V kategorii szkód górniczych wraz z wykorzystaniem jako materiału nasypowego np. świeżego, nieskładowanego jeszcze na powierzchni kamienia przywęglowego skały płonnej lub innych niejakościowych materiałów w tym również odpadowych.

Przy projektowaniu posadowienia obiektów inżynieryjnych na tego typu obszarach uwzględniamy zarówno istniejące szkody górnicze jak i prognozowane przyszłe deformacje i osiadania.

Stosując zalecane przez nas technologie można uregulować poziom i zapewnić szczelność podłoża dla rzek i potoków przebiegających przez tereny eksploatacji górniczej; w szczególności do uszczelniania den i boków oraz podwyższania nasypów wzdłuż potoków, dna których ulegają obniżeniu wskutek prowadzonej działalności podziemnej eksploatacji.

W przypadku konieczności wykonania odwodnień terenów podlegających wpływom podziemnej eksploatacji górniczej, obniżającej poziom terenu i grożącej jego zalewaniem proponujemy stosowanie drenaży francuskich.