Kontakt z nami

Posadowienie konstrukcji drogowych na gruntach słabonośnych

Posadowienie konstrukcji drogowych na gruntach słabonośnych

Zajmujemy się projektowaniem i doborem technologii posadowienia obiektów na gruntach słabonośnych i nienośnych, konstrukcji trwałych i wytrzymałych podbudów placów, ulic i parkingów, wiaduktów i nasypów. Mamy doświadczenie i wykonywaliśmy już projekty obiektów inżynierskich w tego typu warunkach gruntowych z posadowieniem na ciekłych pyłach i iłach o IL >0,9 – mocno nawodnionych i uplastycznionych. Niekorzystne warunki gruntowo-wodne uniemożliwiają wówczas zaprojektowanie posadowienia podbudowy i fundamentów tradycyjną metodą wymiany gruntu. Dlatego nasze Przedsiębiorstwo stosuje wówczas technologię gruntów zbrojonych geosyntetykami. Oprócz zbrojenia materacami geosyntetycznymi konieczne jest również odwodnienie całego terenu poprzez zastosowanie pionowych i poziomych drenów francuskich.