Kontakt z nami

Zbrojenia nadpalowe

Zbrojenia nadpalowe

Wykonujemy obliczenia inżynierskie oraz zapewniamy dobór odpowiednich materiałów geosyntetycznych na obszarach występowania gruntów nienośnych, nieskonsolidowanych dla posadowienia obiektów inżynierskich z wykorzystaniem technologii posadowienia na palach lub kolumnach ze zbrojeniem geosyntetycznym, które układa sie powyżej ich głowic lub czapek, co pozwala skrócić czas budowy i zmniejszyć dowóz materiału dla kompensacji osiadań.

Nasypy posadowione na palach ze zbrojeniem geosyntetycznym w ich podstawie mają kilka zalet w stosunku do posadowienia bezpośredniego na słabym gruncie: praktycznie nie ma potrzeby odczekania okresu konsolidacji; osiadania nasypu są bardzo małe; w trakcie eksploatacji nasypy posadowione na palach praktycznie nie wykazują osiadań.