Kontakt z nami

Systemy monitoringu liniowego

Systemy monitoringu liniowego

System  monitoringu przemieszczeń wysokościowych może być stosowany przy wykonywaniu pomiarów osiadań na terenach np.: eksploatacji górniczej, zapadliskowych, w miejscach występowania uskoków, przy badaniu zachowań obiektów na gruntach słabonośnych. System ten polega na ciągłym pomiarze przebiegu osiadań w czasie eksploatacji obiektu (np. autostrada, składowiska odpadów, linie kolejowe i in.) i pozwala w każdej chwili na ustalenie poziomu deformacji. System monitoringu przemieszczeń wysokościowych składa się z elektronicznych czujników osiadań, rozmieszczonych punktowo na monitorowanej powierzchni, połączonych  wzajemnie ze sobą przewodami hydraulicznymi.

Odczyt z poszczególnych czujników rejestrowany jest przez stację roboczą, która znajduje się w centralnej stacji pomiarowej. Stacja pomiarowa musi być usytuowana niedaleko obiektu monitorowanego oraz powinna być wyposażona w: osprzęt do przetwarzania i wysyłania danych, zasilanie, ogrzewanie. INORA® jako dostawca zapewnia: nadzór nad prawidłowym wykonaniem systemu monitoringu, tzn. montażem i uruchomieniem; a także szkolenie w zakresie obsługi systemu.