Kontakt z nami

Konstrukcje nasypów o stromym pochyleniu skarp

Konstrukcje nasypów o stromym pochyleniu skarp

Projektujemy konstrukcje skarp o nachyleniu nawet do 900 z możliwością maksymalnego wykorzystania powierzchni terenu i zabudowania niejakościowego materiału mineralnego. Niezbędnym jest również wykonanie odpowiedniego oblicowania skarpy, co pełni również funkcję estetyzacji zbocza, zabezpieczenia warstwy gruntu zbrojonego geosyntetykami a także funkcję zabezpieczenia skarp nasypu przed erozją.

Wykonujemy obliczenia stateczności nasypów z  konstrukcją zbrojenia podstawy oraz korpusu nasypu z zastosowaniem tzw. wkładek geosyntetycznych o długoterminowej (obliczeniowej) wytrzymałości na rozciąganie. Wówczas warstwa geosyntetyku pełni rolę wkładki zbrojącej oraz warstwy separacyjnej, rozdzielającej grunty niespoiste z korpusu nasypu lub półmateraca od warstw podłoża.