Kontakt z nami

Konstrukcje posadzek hal przemysłowych (obiekty kubaturowe)

Konstrukcje posadzek hal przemysłowych (obiekty kubaturowe)

Przy projektowaniu konstrukcji posadzek hal przemysłowych zapewniamy dobre związania dolnych powierzchni posadzek hal: przemysłowych, obiektów handlowych i magazynów wysokiego składowania z górnymi powierzchniami położonych poniżej warstw nośnych; przy czym dotyczy to zarówno wykonania ich z żelbetu, asfaltobetonu a także tych stabilizowanych hydraulicznie (cementem, wapnem wzgl. specjalnymi cieczami do stabilizacji podłoży) materiałów mineralnych.

Stosując jakościowe materiały geosyntetyczne warstwa betonowa jest dobrze podparta. Konstrukcja ta, w przeciwieństwie do warstw betonowych na sztywnym podkładzie, zachowuje się zgodnie z prawami rządzącymi płytami ułożonymi na elastycznym podłożu.