Kontakt z nami

Budowa i rekultywacja składowisk odpadów

Budowa i rekultywacja składowisk odpadów

Zajmujemy się projektowaniem składowisk odpadów z uwzględnieniem materiałów geosyntetycznych. Zapewniamy dobór materiałów do prawidłowego posadowienia, uszczelnienia oraz przykrycia (capping) składowiska, wraz z jego rozbudową i ewentualnym zwiększeniem objętości kubaturowej istniejących składowisk. Stabilizację oraz wzmacnianie i uzbrajanie terenów na zamkniętych już składowiskach wykonuje się tak, aby nie oddziaływały szkodliwie na środowisko.

Elementy geosyntetyczne zastosowane w konstrukcji składowiska muszą być szczególnie dokładnie dobrane i zwymiarowane przy uwzględnieniu reologii i geochemizmu.

Produkty geosyntetyczne stosuje się zarówno jako elementy uszczelniające w systemach zabezpieczenia podstawy i pokrycia składowisk (np. geomembrany, maty bentonitowe) jak również w eksploatacji składowiska jako tymczasowe pokrycia korpusu odpadów.

Zapewniamy zaprojektowanie składowiska z gwarancją jego szczelności i stateczności, co pozwala na zapewnienie sprawności eksploatacyjnej i bezpieczeństwa wobec otaczającego go naturalnego środowiska zgodnie z założeniami Inwestora"