Kontakt z nami

Projekty EU

Projekty EU


Przedsiębiorstwo Realizacyjne "INORA" - INORGANIC ACTIVITIES - Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Realizacyjnego "INORA" - INORGANIC ACTIVITIES - Sp. z o.o.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.


Projekt pt. „Opracowanie nowej metodyki obliczeniowej bezpiecznego i jakościowego projektowania konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego”
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL na lata 2014-2020

 1. Cele projektu
  Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania metody bezpiecznego i jakościowego projektowania konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego w oparciu o obowiązujące standardy stanów granicznych, co pozwoli na okresowe sprawdzanie obiektu pod katem bezpiecznego użytkowania i w konsekwencji rozszerzy zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

 2. Planowane efekty
  Projekt zasadniczo wpłynie na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy i przełoży się na szereg korzyści: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowej metodyki obliczeniowej oraz wygeneruje impuls do dalszego rozwoju branży geotechnicznej.

 3. Wartość projektu: 1 081 532,60 PLN

 4. Wkład Funduszy Europejskich: 777 839,02 PLN


Projekt pt. „Opracowanie nowatorskiej metody prognozowania parametrów gruntu dla celów budowlanych”
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL na lata 2014-2020.

 1. Cele projektu
  Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowatorskiej metody prognozowania parametrów gruntu dla celów budowlanych, co rozszerzy świadczone usług przez Wnioskodawcę i wpisze sięw zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek.

 2. Planowane efekty
  Projekt zasadniczo wpłynie na potencjał badawczy Wnioskodawcy i przełoży się na szereg korzyści: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, wdrożenie pro-środowiskowej metody ograniczającej ingerencję w środowisku naturalnym oraz wygeneruje impuls do dalszego rozwoju branży geotechnicznej.

 3. Wartość projektu:
  775 033,04 PLN

 4. Wkład Funduszy Europejskich:
  557 054,97 PLN

Projekt pt. „Rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w celu wprowadzenia nowych usług pomiarowych dla branży budowlanej.”
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL na lata 2014-2020

 1. Cele projektu
  Przedmiotem niniejszego projektu jest rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w celu wprowadzenia nowych usług pomiarowych dla branży budowlanej. Zakup specjalistycznych urządzeń badawczych umożliwi Spółce wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi pomiarów zjawisk geotechnicznych (prowadzenie obserwacji w trybie rzeczywistym).

 2. Planowane efekty
  Projekt zasadniczo wpłynie na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy i przełoży się na szereg korzyści: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, wygenerowanie impulsu do dalszego rozwoju branży geotechnicznej, a przede wszystkim wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi badawczej, wpisującej się w zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek budowlany.

 3. Wartość projektu: 1 393 500,00 PLN

 4. Wkład Funduszy Europejskich: 487 725,00 PLN

 


Projekt pt. „Opracowanie nowatorskiej technologii odwadniania osadów w kontenerach syntetycznych”
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL na lata 2014-2020

 1. Cele projektu
  Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych w celu  optymalizacji technologii odwadaniania osadów w kontenerach syntetycznych (dozowanie polielektrolitu, analiza materiałowa, wielkość porów materiału), co zwiększy efektywność procesu i zapewni uzyskanie zaplanowanych wskaźników (wyższe odwodnienie osadu, minimalizacja ilości odpływających części stałych).
 1. Planowane efekty
  Projekt wydatnie zwiększy potencjał badawczy Wnioskodawcy, pozwoli optymalizować i rozwijać nowe technologie, co przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności Spółki. Dodatkowo będzie możliwe uzyskanie szeregu korzyści pro-środowiskowych i społecznych (zmniejszenie ilości odpadów, zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne).
 1. Wartość projektu: 924 708,28 PLN

 2. Wkład Funduszy Europejskich: 470 744,54 PLN