Kontakt z nami

Kolumny w osłonie geosyntetycznej

Kolumny w osłonie geosyntetycznej

Nasypy posadowione na palach ze zbrojeniem geosyntetycznym w ich podstawie mają kilka zalet w stosunku do posadowienia bezpośredniego na słabym gruncie: praktycznie nie ma potrzeby odczekania okresu konsolidacji; osiadania nasypu są bardzo małe; zbędny jest transport dodatkowych mas ziemnych na przeciążenia i kompensacje; w trakcie eksploatacji nasypy posadowione na palach praktycznie nie wykazują osiadań. W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować wzrost popularności tej metody.