Kontakt z nami

Wykorzystanie materiałów nasypowych o słabych właściwościach

Wykorzystanie materiałów nasypowych o słabych właściwościach

Przy projektowaniu obiektów inżynierskich wykonanych z materiałów nasypowych o słabych właściwościach (np. grunt piaszczysty o drobnej frakcji), gdy tradycyjne metody okazują się niewystarczające do uzyskania stateczności obiektu proponujemy zbrojenie nasypu poprzez zastosowanie zbrojenia geosyntetycznego tzw. materacami geosyntetycznymi. Ma ono na celu przede wszystkim zabezpieczyć obiekt budowlany przed osiadaniem na nienośnych gruntach. Sposób zbrojenia geosyntetycznego jest oczywiście uzależniony od głębokości zalegania wód gruntowych, rodzaju gruntu nasypowego, a także rodzimego, typu budowli oraz (w przypadku skarp nasypów) zależny od pochylenia skarp. Formowanie warstw zalecamy wykonywać w systemie specjalnych szalunków przestawnych umożliwiających wykonanie praktycznie pionowych krawędzi poszczególnych warstw zbrojenia oraz odpowiednie zagęszczenie gruntu.

Nanoszenie materiału nasypowego powinno być poprzedzone odpowiednim naciągiem geosyntetyku, aby zmobilizować go już w pierwszej fazie do obciążenia. Naciąg geosyntetyku zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie zbrojenia np. w przypadku powstałych deformacji podłoża gruntowego czy osiadań. Do takiego naciągu służy specjalna belka pracująca w reżimie wytrzymałościowym.