Kontakt z nami

Dla inwestora

Dla inwestora

Świadczymy usługi doradztwa technicznego i pomocy projektowej w sposób kompleksowy, wykonując pełne dokumentacje geologiczne oraz geotechniczne, projekty jak i pełniąc później nadzór autorski nad realizacjami. Pomagamy w doborze technologii i materiałów, wykonując analizy inżynierskie - badania stateczności, deformacji, osiadań itp. Również przeprowadzamy analizy ekonomiczne, porównawcze jak i wskaźnikowe.

Dzięki współpracy z wiodącymi firmami wykonawczymi oraz ośrodkami naukowymi jesteśmy w stanie objąć analizą dostępne na polskim rynku technologie gruntowe i wskazać najbardziej realnie optymalne rozwiązania w danych częściach. Wykonujemy koreferaty i analizy uzupełniające, sprawdzenia stateczności i weryfikacje projektów.