Kontakt z nami

Dla projektanta

Dla projektanta

Zapewniamy pomoc w projektowaniu i doborze najwłaściwszych pod względem technicznym i ekonomicznym technologii, przekazując bezpłatnie zalecenie projektowe oraz koncepcje (projekty bazowe), instrukcje oraz fachową wiedzę z zakresu stosowania technologii z geosyntetykami.

Realizujemy kompleksowa obsługę projektów lub wybraną jej część - zaczynając od badań geologicznych i geotechnicznych, poprzez wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, na nadzorze autorskim i monitoringu fazy budowlanej i eksploatacyjnej kończąc. Oferujemy również pomoc przy tworzeniu dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami, kosztorysami jak i autorskimi rozwiązaniami technologicznymi.